Wycieczki tematyczne

1. Książęta piastowscy twórcami potęgi średniowiecznego Wrocławia

Spacer przez najstarszą część miasta -> Ostrów Tumski, gdzie znajdują się kościoły i klasztory fundowane przez Piastów -> do Mazoleum Piastów, gdzie w 1707r. pochowano serce ostatniej Piastówny oraz -> Muzeum Narodowego z nagrobkami książąt piastowskich i Rynek -> przywileje handlowe i sądownicze.

2. Szlakiem wrocławskich krasnoludków

Spacer w obrębie Starego Miasta, gdzie w różnych miejscach przysiadły zajęte swoimi sprawami krasnoludki. Można będzie posłuchać opowieści o nich i odnaleźć na mapie (1 egz. w cenie 6 zł).

3. Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań

Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, to miejsce niezwykłe, gdzie w codziennym działaniu spotykają się wyznawcy różnych religii, których miejsca kultu położone są w bliskim sąsiedztwie. Są to chrześcijanie: katolicy (kościół św. Antoniego), ewangelicy (kościół Opatrzności Bożej) i prawosławni (cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy) oraz wyznawcy judaizmu (Synagoga „Pod Białym Bocianem”). Możliwość zwiedzenia zabytkowego cmentarza żydowskiego (m.in. groby rodziców Edyty Stein – świętej patronki Europy).

4. Wrocławskie dzieła architektury

Ilustrowana przykładami konkretnych dzieł plenerowa lekcja z historii sztuki i architektury: od sztuki romańskiej poprzez gotyk, renesans, barok, historyzm do modernizmu i postmodernizmu.

5. Przyroda Wrocławia

To stylowe ogrody poklasztorne lub dworskie na Ostrowie Tumskim lub Starym Mieście, Ogród Botaniczny z Muzeum Przyrodniczym, Ogród Japoński, Ogród Zoologiczny, Ogród Resursy Kupieckiej w stylu XIX-wiecznego ogrodu mieszczańskiego.

6. Żydowski Wrocław

Spacer śladami społeczności żydowskiej dawniej i dziś: dzielnica żydowska, synagoga Pod Białym Bocianem, Stary Cmentarz Żydowski, dom Edyty Stein.

7. Drogą skazańców

Mrożąca krew w żyłach opowieść o zbrodni i karze, średniowiecznym wymiarze sprawiedliwości, którego relikty zachowały się w przestrzeni miasta: pręgierz, figurka kata, strażnika miejskiego, średniowieczne więzienie i ... krasnoludek - więzień. więcej...

8. Kobiety w historii, legendzie i przestrzeni kulturowej miasta

Opowieść o księżniczkach piastowskich, mieszczkach, bohaterskiej kobiecie-teologu pastorze kościoła ewangelickiego, świętej patronce Europy – wrocławiance Edycie Stein oraz postaciach z legend: zarówno czarownicach, jak i pięknych dziewczynach o złotym sercu, a także o kobiecych postaciach alegorycznych zdobiących różne budowle miejskie jako pretekst do ukazania zmieniającej się sytuacji kobiet w przeszłości i współcześnie.

9. Egipskie fascynacje wrocławskie od XVI do XX wieku

Fascynująca opowieść o dziejach trzech mumii z kolekcji XVI-wiecznego lekarza-botanika Wawrzyńca Scholtza, odtworzeniu współcześnie przez uczonych wyglądu jednej z nich tzw. “egipskiej księżniczki” przechowywanej w Muzeum Człowieka Instytutu Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także zbiory egipcjanów w Muzeum Archidiecezjalnym (z mumią 8-letniego chłopca).

10. Legendy wrocławskie

Pełne grozy opowieści o miejscach, które przez wieki obrosły legendą…